Βρεφική λατρεία της Madonna – Correggio (Antonio Allegri)

Βρεφική λατρεία της Madonna   Correggio (Antonio Allegri)

Η σύνθεση αυτής της εικόνας είναι παρόμοια με τη σύνθεση που γράφτηκε στα Χριστούγεννα του 1530.

Το Baby Christ ακτινοβολεί και φωτίζει το εσωτερικό, γραμμένο σε απαλά χρώματα. Η εικόνα της Παναγίας που κατακτήθηκε από τον κύριο κατακτά με την πνευματικότητα της.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)