Βιολιστής – Marc Chagall

Βιολιστής   Marc Chagall

Η εικόνα απεικονίζει τον εσωτερικό αγώνα ενός ατόμου, τη μπερδεμένη ψυχική του κατάσταση. Αυτό εκφράζεται σε διάφορα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του χρώματος.

Ο πίνακας με έμφαση στις θρησκευτικές και πολιτισμικές επιπτώσεις αποτέλεσε τη βάση του διάσημου και δημοφιλούς μουσικού «Βιολιστής στη στέγη».