Βάπτιση του Χριστού – Γιώτο

Βάπτιση του Χριστού   Γιώτο

Αυτή η σκηνή από τον κύκλο τοιχογραφιών του παρεκκλησιού del Arena επιβεβαιώνει την καθιερωμένη άποψη σύμφωνα με την οποία οι αρχές της εικονογραφικής στιλιστικής του Giotto, γενικά σχεδιασμένες για να εξασφαλίζουν τη μέγιστη πιθανότητα της εικόνας του τι συμβαίνει, εκδηλώνονται πιο αδύναμα σε σκηνές που υπόκεινται στα αμετάβλητα πρότυπα της κανονικής εικονογραφίας.

Κοιτάξτε απλώς τη μορφή του Χριστού, που κρύβεται βαθιά από τη μέση από το νερό: φαίνεται, όπως ήταν, έξω από τους νόμους της οπτικής διάθλασης των γραμμών ενός αντικειμένου που βυθίζεται στο νερό. Από την άλλη πλευρά, ο Giotto, ο οποίος ήταν εξαιρετικά έντονος στην παρατήρηση, φάνηκε σκόπιμα να “δεν παρατηρήσει” τη διαφορά μεταξύ της επιφάνειας του ρέματος και της ακτογραμμής, η οποία αναπόφευκτα θα πλημμυρίσει με μια τέτοια αύξηση της στάθμης του νερού.

Ωστόσο, σε αυτή τη σκηνή, μπορεί κανείς να παρατηρήσει σημάδια με μοναδικό τρόπο από τη Jottian, ιδίως την ικανότητα σε όλες τις καταστάσεις να επισημάνει το κύριο πράγμα της εικόνας στο νόημα. Το περίγραμμα δύο συμμετρικών πετρωμάτων στο παρασκήνιο, οι γραμμές των οποίων επισημαίνονται επιπλέον με την αντίθεση της φωτεινής επιφάνειάς τους με ένα σκούρο μπλε φόντο, οδηγούν τα μάτια μας στη μορφή του Ιησού Χριστού που βρίσκεται στο κέντρο της σύνθεσης. Η κυρίαρχη θέση του τονίζεται από το γεγονός ότι τα μάτια όλων των συμμετεχόντων στο μυστήριο κατευθύνονται προς αυτό, και η λεία επιφάνεια του νερού χρησιμεύει ως ένα είδος οπτικής παύσης που χωρίζει τον Χριστό και τους υπόλοιπους χαρακτήρες στη σκηνή.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)