Ανάληψη του Χριστού

Ανάληψη του Χριστού

Εικονίδιο από την εορταστική σειρά του τέμπλου. Μια σπάνια λεπτομέρεια της εικονογραφίας είναι μια τρύπα στον ουρανό, η οποία δέχεται μάντορλα με τον ανερχόμενο Χριστό.

Ο Χριστός ευλογεί με δύο τρόπους και με τα δύο χέρια. Στις ομάδες των αποστόλων, απεικονίζονται μόνο δύο μορφές σε κάθε πλευρά. Διευθύνονται από τον Πέτρο και τον Παύλο.

Το ύφος του μνημείου επιτρέπει να χρονολογείται στο τρίτο τέταρτο του XVI αιώνα. Η χρωματική του απόφαση δείχνει ότι δημιουργήθηκε σε οποιοδήποτε από τα κεντρικά ρωσικά κέντρα τέχνης. Έχει καλλιτεχνική και πολιτιστική-ιστορική σημασία, είναι αναμφισβήτητη αξία μουσείου.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)