Αδελφότητα – Pavel Ryzhenko

Αδελφότητα   Pavel Ryzhenko

Ο συγγραφέας της εικόνας: “Στην εικόνα” Αδελφότητα “- Οι μοναχοί του Άθω που στέκονται στη φυλακή προσευχής τους. Εσκεμμένα απεικόνισα εδώ δύο υποθέσεις νερού.

Ένα νερό – οργισμένα κύματα της θάλασσας, όπως πάθη που σπάζουν πάνω σε βράχο – ένα μοναστικό κατόρθωμα. Άλλα νερά ρέουν από την πηγή, από κάτω από τον σταυρό. Είναι ήσυχη, αγνή και ευλογημένη. Αυτή, όπως το ζωντανό νερό, αναζωογονεί τις ψυχές.

Αυτή η εικόνα αφορά την έννοια της μοναστηριακής υπηρεσίας, η οποία, σαν φρούριο, συγκρατεί το κακό των παθών. Ένα φρούριο, πέρα ​​από τα τείχη του, όπως σε ένα ευλογημένο βάθος, ανθίζει η ανθρώπινη ψυχή. “

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)