Άτακτο αστείο – Paul Gauguin

Άτακτο αστείο   Paul Gauguin

Ο Gauguin είναι γνωστός για έργα στα οποία συνυπάρχουν όνειρα και πραγματικότητα. Ένα «άτακτο αστείο» είναι ένα πρωταρχικό παράδειγμα αυτού. Δύο γυναίκες που κάθονται με ένα κόκκινο σκυλί κατέχουν κεντρική θέση στην εικόνα.

Οι εικόνες του μυστικισμού και ενός μαγεμένου κόσμου δημιουργούνται από γυναίκες στο παρασκήνιο που λατρεύουν το άγαλμα. Παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή το έργο δεν έγινε αποδεκτό με ενθουσιασμό, ο Gauguin το θεωρούσε ένα από τα καλύτερα έργα του.